Respirátory v polomaskovom vyhotovení, ktoré chránia proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia.